دقت پرینترهای مدل باز 

چه دقتی برای سفارش شما مناسب است

روال پرینت در تمامی تکنولوژی های پرینت سه بعدی ساخت لایه لایه است . بخاطر ماهیت لایه ای بودن پرینت سه بعدی ، ضخامت هر لایه مشخص کننده رزولوشن پرینت است درست مانند رزولوشن در تصاویر دیجیتالی . صخامت لایه های کمتر منجر به پرینت هایی با کیفیت بالاتر و سطحی صاف تر میشود. در عوض سبب افزایش زمان پرینت شما میشود و هزینه بالاتری باید بپردازید.  این به تصمیم شما بر میگردد که به دنبال پرینت دقیق تر با کیفیت بالاتری هستید با به دنبال صرفه جویی در زمان و هزینه.

در اینجا دقت پرینتر در محور z  مد نظر ما بوده و این کمیت به معنی حداقل ضخامت لایه ای است که پرینتر در یک مرحله به مدل شما اضافه میکند. پرینتر های FDM    مدل باز دارای ضخامت لایه از ۰.۰۵ تا ۰.۳ میلیمتر میباشند. به تصور نگاه کنید تا از نزدیک تفاوت دقت لایه های پرینت را درک کنید .

منحنی ها و زاویه ها

 تاثیر دقت لایه ها در زوایا و انحنا ها بیشتر مشهود است و در دیواره های صاف کمترین تاثیر را دارد .

برای مثال برای پرینت یه حفره در راستای محور افقی، نرم افزار پرینتر، این حفره را به صورت دایره های که روی هم چیده شده اند ایجا میکند، که سبب به وجود آمدن سطح ناصاف و پلکانی میگردد. هرچه میزان انجنا بیشتر باشد پدیده پلکانی شدن پرینت بیشتر مشهود است. بنابر این اگر طرح شما دارای حفره ها و انحنا هایی زیاد است ، انتخاب دقت لایه کمتر پرینت دقیق تر به شما میدهد.

Bootstrap 4 footer - W3Hubs.com