میزان پرشدگی مدل 

میزان پرشدگی پرینت چه تاثیری بر کیفیت و زمان پرینت شما دارد

میزان پرشدگی یک فاکتور بسیار مهم در استحکام، ساختار و وزن مدل شما است.

 به بیان ساده میزان پرشدگی، ساختاری تکراری برای پر کردن فضای خالی داخل پرنت است.برای بسیاری از پرینت ها پر شدگی داخل مدل قابل مشاهده نیست. ما برای شما با ایجاد یک برش در سطح مدل  ساختار پر شدگی داخل مدل را نمایش  داده ایم.

میزان پرشدگی علاوه بر پر کردن فضای خالی داخل مدل،  میتواند وزن مدل شما را نیز تغییر دهد. همچنین استحکام مدل شما تا میزان زیادی به پرشدگی  برمیگردد. در صورتی که میزان پرشدگی مدل شما بسیار کم باشد مدل شما در مقابل فشار شکننده خواهد بود .

    برای مثال برای ساخت  بدنه هواپیما های مدل، مجسمه های تزئینی میتوانید از میزان پرشدگی بسیار کم استفاده کنید تا وزن کمتری داشته باشند. اما برای پرینت یک چرخ دنده کاربردی باید میزان پرشدگی مدل خود را نزدیک به ۱۰۰ انتخاب کنید .

هرچه میزان پرشدگی افزایش پیدا کند زمان پرینت و وزن مدل شما نیز افزایش پیدا میکند.

Bootstrap 4 footer - W3Hubs.com