عایق بندی با استفاده از قالب های پرینت سه بعدی به کمک سیستم پرتاب فضایی ناسا آمده اند

عایق بندی با استفاده از قالب های پرینت سه بعدی به کمک سیستم پرتاب فضایی ناسا آمده اند

برای جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه موشک ها در حین عملیات پرتاب، عایق بندی امری بسیار حیاتی است.  اما عایق کردن سفینه ای با پیچیدگی بالا کار آسانی نیست.  به لطف چاپ سه بعدی، مهندسانی که در سیستم پرتاب فضایی ناسا کار می کنند.  در حالت تولید قالب هایی سفارشی هستند. 

پرینترهای سه بعدی را برای کمک به سیستم های حفاظت حرارتی در قطعات کوچیک و ظربف فضاپیما مورد استفاده قرار میگیرند. فوم های پاششی و یا عایق های سنتی وظیفه محافظت از فضاپیما در مقابل حرارت بالا در زمان پرتاب را دارد.

قطعات سخت افزاری کوچک و یا فضا های فشرد نیازمند اسپری فوم به صورت دستی و یا استفاده از قالب های پرینت سه بعدی هستند. فومی که مخلوط شده تمام فضای قالب را میگیرد. در نتیجه در زمان صرفه جویی شده و عملیات پرداخت دستی سخت و پیچیده به کلی حذف میشود.

Bootstrap 4 footer - W3Hubs.com