شرکت ماشین سازی آلمانی آئودی در حال گسترش استفاده از پرینترهای سه بعدی درخط تولید محصولات خود است. ابزار های کمکی طراحی شده به صورت سفارشی و چاپ این ابزار در محل، به کارمندان در خط تولید کمک

Bootstrap 4 footer - W3Hubs.com